Έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία ASB GREECE

Έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία ASB GREECE

   Η εταιρεία HELLAS PROFESSIONAL CLEANING ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε. με την μεγάλη εμπειρία της και το εξειδικευμένο της προσωπικό  στους χώρους των καθαρισμών κτιρίων και επαγγελματικών χώρων έχει αναλάβει από της 01/02/21 τον τακτικό καθαρισμό των εγκαταστάσεων  του Διεθνή Οργανισμού ASB  στα διαβατά όπου στεγάζεται δομή προσφύγων και από  16/02/21 έχουμε αναλάβει και το καθαρισμό του περιβάλλοντα χώρου από ογκώδη απορρίμματα και την κοπή των χόρτων.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.