Απικιάν Συσκευαστική Α.Ε

Απικιάν Συσκευαστική Α.Ε

Ευχαριστούμε την εταιρία Απικιάν Συσκευαστική Α.Ε. που μας επέλεξε για τον γενικό καθαρισμό  των αποθηκών  της και των υαλοπινάκων της χρησιμοποιώντας και τον κατάλληλο εξοπλισμό [ανυψωτικά μηχανήματα].

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.