ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η διοίκηση της εταιρίας μας είναι αυτή που αναλαμβάνει την διαχείριση και την ανανέωση της πολιτικής ποιότητας που διέπει την επιχείρηση. Μέσω συνεχών ελέγχων και αναλύσεων, τα μέλη της διοίκηση της εταιρίας επιβλέπουν την καταλληλότητα της πολιτικής ποιότητας για την εξυπηρέτηση των στόχων του οργανισμού και δουλεύουν καθημερινά για την βελτίωση της. Βασικός μας στόχος είναι η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη. Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα σχόλια των πελατών μας για τυχόν λάθη που μπορεί να προκύψουν, τα οποία θα διορθωθούν άμεσα με ταχύτατες και αποτελεσματικές κινήσεις.

Στόχος μας είναι να πρωτοπορήσουμε στον χώρο του καθαρισμού χώρων και της παροχής υπηρεσιών και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πελατών μας στους εργασιακούς χώρους τους, εστιάζοντας στην δημιουργία σεβασμού που αποπνέει το εργασιακό περιβάλλον προς εκείνους και έμμεσα στους πελάτες τους. Για το λόγο αυτό η διοίκηση παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την εκπλήρωση όλων των κανόνων Ασφάλειας και Υγιεινής, όπως και για την βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας της επιχείρησης. Η διοίκηση γνωστοποιεί την πολιτική ποιότητας σε όλους τους εργαζομένους της εταιρίας με στόχο την εξοικείωση τους με ένα από τους πιο σημαντικούς πυλώνες λειτουργίας της εταιρίας και την καθοδήγηση τους στον χώρο δράσης.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Με την επιλογή της Hellas Professional Cleaning βρίσκετε έναν ισχυρό σύμμαχο που μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα και δυναμικά σε οποιοδήποτε αίτημα που αφορά στην διαχείριση των εγκαταστάσεων σας, δίνοντας πρωτοπόρες λύσεις που συνδυάζουν αρμονικά: Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Καθαριότητας, Απολυμάνσεις – Απεντομώσεις, Καθαρισμοί Υαλοπινάκων και Επιφανειών Κτιρίων, Διαχείριση Απορριμάτων, Υπηρεσίες Κηπουρικής, Υπηρεσίες Ασφαλείας, Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες και Υδραυλικές Υπηρεσίες. Όλα αυτά συνοδεύονται από:

  • Key Account Management
  • Πανελλαδική Υποστήριξη
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Τεχνολογική Εξειδίκευση
  • Σταθερότητα & Νομιμότητα