ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜαΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, ειδικά σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εστίαση, αλλά και σε ξενοδοχεία, βιομηχανίες, σχολεία, νοσοκομεία, δημόσια κτήρια κλπ, η υγιεινή και η πλήρης απουσία εντόμων και τρωκτικών, δεν είναι διαπραγματεύσιμη: η παραμικρή απόκλιση μπορεί να επηρεάσει πολύ σοβαρά την εικόνα της επιχείρησης.