Καθαρισμός

Η συνεργασία μας με την εταιρεία Geobyte Networks για τον γενικό καθαρισμό των εγκαταστάσεων της στη Θεσσαλονίκη έφερε την επιστοσύνη ώστε να μας επιλέξουν και για τον καθημερινό τακτικό καθαρισμό....