ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Ο αρχικός καθαρισμός ενός κτηρίου είναι ότι πιο σημαντικό, αφού όταν γίνει σωστά αναδεικνύει την ομορφιά του και φανερώνει πιθανά λάθη και παραλείψεις του.

Ατυχώς όμως κάποιοι ιδιοκτήτες δεν δίνουν την δέουσα προσοχή στην επιλογή των ατόμων που τον αναθέτουν επιλέγοντάς τα πολλές φορές με μοναδικό κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και παραλείποντας να ενημερωθούν για την καταλληλότητα των ατόμων που επιλέγουν.

Το αποτέλεσμα μιας παρόμοιας επιλογής είναι πολλές φορές απογοητευτικό.

Η έλλειψη εμπειρίας, κατάλληλου εξοπλισμού, η άγνοια της καταλληλότητας ή της εφαρμογής των απορρυπαντικών μπορεί να επιφέρει ανυπολόγιστη ζημιά στην περιουσία σας.

Στην Professional Facility Services γνωρίζουμε όσο ελάχιστοι τι, πότε, που, πως και γιατί εφαρμόζουμε κάτι χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Διαθέτουμε μόνιμο, άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό για τις πιο απαιτητικές περιπτώσεις καθώς και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που εξυπηρετεί οποιαδήποτε ανάγκη.