ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με πείρα 23 χρόνων μπορούμε να σας εγγυηθούμε για την άριστη κατασκευή όλων των υδραυλικών εργασιών, στις καλύτερες τιμές και στα καλύτερα ποιοτικά υλικά.Όλες οι εργασίες που κάνουμε πριν παραδοθούν ελέγχονται και πιστοποιούνται για την άριστη λειτουργικότητα τους και την εγγύηση ότι θα λειτουργούν για μια ζωή.


Αν διαπιστωθεί κάποια βλάβη είμαστε σε άμεση διάθεση να το επισκευάσουμε και να το επαναφέρουμε στην αρχική του κατάσταση.
Αναλαμβάνουμε επισκευές σε οπουδήποτε βλάβη υδραυλικών εγκαταστάσεων, άμεσα και οικονομικά.
Υδραυλικές εργασίες παντός είδους σωληνώσεις ύδρευσης και αποχετεύσεως σωλήνες ύδρευσης, χαλκό σιδήρου με πίνακα ελέγχου νερού.