ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η καρδιά της εταιρείας, γι’ αυτό και βελτιώνει συνεχώς τις πολιτικές διαχείρισης και διοίκησης του προσωπικού με σαφή και προσεκτικά σχεδιασμένες διαδικασίες επιλογής και εκπαίδευσης. Παράλληλα, το τμήμα είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο ομαλός και αποδοτικός συντονισμός του προσωπικού. Η σωστή και άμεση κάλυψη των θέσεων εργασίας δεν είναι μόνο σημαντική για την ικανοποίηση του πελάτη, αλλά και του εργαζόμενου.

180 άτομα ενεργό δυναμικό

Τα εξειδικευμένα συνεργεία της αποτελούνται από οργανωμένες ομάδες με έμπειρο, εκπαιδευμένο και αξιόπιστο προσωπικό, που χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα και ευγένεια. Οι εργαζόμενοι στην εταιρίας αποτελούν ενεργούς και πολύτιμους αρωγούς της, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται επί σειρά ετών κοντά της. Θέλοντας να συνεισφέρει στην συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών, το εξειδικευμένο προσωπικό της Professional Facility Services ερευνά τακτικά την αγορά για να ενημερώνεται
σχετικά με νέες τεχνολογίες που αφορούν τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τα υλικά και τις μεθόδους για την ποιοτική εκτέλεση των υπηρεσιών.