ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες τεχνικής φύσεως που προσφέρει η εταιρία
Professional Facility Services:
  • Εγκατάσταση φυσικού αερίου
  • Συστήματα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας
  • BMS (Building Management Systems – Συστήματα Διαχείρισης Κτηρίων).
  • Μελέτη και Κατασκευή Χώρων
  • Αρχιτεκτονικές μελέτες
  • Παροχή υπηρεσιών (Αρχιτέκτονα – Πολιτικού Μηχανικού – Μηχανολόγου Μηχανικού)
  • Διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (κτιρίων, καταστημάτων, γραφείων)
  • Προσόψεις κτιρίων
  • Εσωτερικά χωρίσματα – Αλουμινοκατασκευές
  • Ψευδοροφές – Γυψοσανίδες